2018-2022 Stratejik Plan Paylaşım Toplantısı

                 
              Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin stratejik planlama çalışmalarına ilişkin takvim ve yol haritasını içeren “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan Hazırlık Programı”nın Bakanlığımız yönetici ve çalışanlarıyla paylaşılması amacıyla Antalya’da düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkçi’nin teşrifiyle 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
              Katılımın yüksek olduğu toplantıya Bakanımızın yanı sıra; Bakan Yardımcısı Sn Fatih Çiftçi, Bakanlık Müsteşarı Sn Cenap Aşçı, Strateji Geliştirme Başkanı Sn Fatih İslam Karaoğlu, Gümrük Bölge Müdürleri ve Ticaret İl Müdürleri katılmıştır.