Şanlıurfa İli Yöresel Ürünler Duyurusu

ŞANLIURFA İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER DUYURUSU
 
Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Genelgesi uyarınca; 
Resmi  Gazetenin  06.08.2016  tarih  ve  29793   Sayılı  nüshasında  yayınlanarak  yürürlüğe  giren  Perakende  
Ticarette    Uygulanacak  İlke  ve Kurallar  Hakkında  Yönetmeliğin  12. Maddesi   doğrultusunda,  İl Müdürlüğümüzce; 
 İlimiz  sınırları   içerisinde     faaliyet     gösteren  esas  işletme    konusu  hızlı   tüketim mallarının  satışı  olan  büyük
mağazave zincir mağazalar  ile  bayi  işletme  ve  özel  yetkili  işletmelerce  raf  tahsisi  yapılmak  üzere  yöresel  ürünlerin   
tespiti   amacıyla,Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi  Odası,Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği’nin 
Önerileri  doğrultusunda  hazırlanacak olan, Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin
belirleneceği liste ektedir.
 Bu listeye 7(Yedi) gün içinde İl Müdürlüğümüz nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda İl Müdürlüğümüze, listede yer alan
Yöresel ürünlerin üreticisi ve tedarikçisi olduğunu   gösterir belge ibraz edilmelidir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden 5(Beş)
gün içinde karara bağlanır ve kesinleşen liste İl Müdürlüğümüzce internet sitesinde ilan edilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve yöresel ürün tespitinde öneride bulunan kuruluşlara gönderilecektir.
 
ŞANLIURFA-İLİ-YÖRESEL-ÜRÜNLER-LİSTESİ-İLANI
İLANTARİHİ—19.12.2018ŞANLIURFA YÖRESEL ÜRÜNLER  LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ